Ískraft skuldbindur sig til að vinna með markvissum aðgerðum að því að lágmarka umhverfisáhrif starfseminnar.

Með því að:

  • Starfa samkvæmt þeim reglum og lögum sem gilda um umhverfisvernd á Íslandi. 
  • Hafa að leiðarljósi að taka ákvarðanir sem stuðla að heilbrigðu umhverfi og skynsamlegri nýtingu auðlinda.
  • Leita stöðugt leiða til að spara orku, minnka úrgang og starfa í sem mestri sátt við umhverfi fyrirtækisins.
  • Að starfsstöðvar fyrirtækisins uppfylli lög og reglugerðir í umhverfismálum.
  • Hvetja til virðingar fyrir umhverfinu og leggja áherslu á skyldur hvers og eins starfsmanns til að svo megi verða.
  • Vinna markvisst að fræðslu og þjálfun starfsmanna til að koma í veg fyrir óhöpp og mengunarslys af völdum starfseminnar.
  • Hafa framkvæmt áhættumat fyrir rekstrareiningar þess eins og lög kveða á um og hvetja starfsmenn til árvekni í þessum málum.